Werkhuis

In de 19e eeuw werd het werkhuis van de diaconie aan de Huttenstreek (tegenwoordig Lunsenhof) gebouwd. In 1887 wonen er 27 bedeelden. Om overlast te voorkomen wordt bepaald dat alle buitendeuren van sloten moesten worden voorzien, 'zoodat de verpleegden desnachts niet naar buiten kunnen gaan; tevens zullen er maatregelen genomen worden dat vrouwlijke en mannelijke verpleegden des nachts niet bijelkaar kunnen komen.'

In 1939 wordt het werkhuis opgeheven. Tegenwoordig zijn er enkele woningen in ondergebracht.

 

Agenda

Nieuws