Concert geven

De culturele commissie (voorzitter is Martin Panman, tel. 0598-630424) van de stichting Vrienden van de Magnuskerk Anloo organiseert de concertserie 'Muziek uit Anloo'.

Er zijn 2 series:

  1. Een geplande serie (orgel)concerten, waarbij de stichting de musici uitnodigt en waarbij ook afspraken gemaakt worden over de vergoeding e.d. en
  2. Een serie waarbij de stichting alleen faciliteert.

Voor musici onder 2e die de kerk gebruiken om een concert te geven worden geen afspraken gemaakt over het programma. Wel wordt geadviseerd er rekening mee te houden dat de kerk zo'n 1000 jaar oud is en dat moderne muziek daarin niet past.

De organist moet er rekening mee houden dat het Radeker-Garrels orgel in de gemodificeerde middentoon staat, zodat muziek met meer dan twee kruisen of mollen zeer onzuiver klinken kan.

De beide koororgels hebben een moderne stemming.

Om een concert te geven is er een aantal voorwaarden:

  1. Om een concert te kunnen faciliteren wordt in een bedrag van € 100 in rekening gebracht.
    U kunt daarvoor de kerk 1 dagdeel. (=4 uren) gebruiken.
  2. Voor het stemmen van het Radeker-Garrels orgel wordt een bedrag van € 75 in rekening gebracht. In het koor staat het Van Vulpen huis/koor orgel en in het schip staat het uit 1804 daterende Freytag kabinet orgel. Deze beide orgels kunnen ook gebruikt worden bij een concert.
  3. Gegevens over de concertgevers en programma worden gratis op onze site (www.magnuskerk.nl) gezet.
  4. De baten van het concert zijn volledig voor de musici.
  5. De entree prijs mag niet hoger zijn dan 10 euro per persoon.
  6. U moet de kerk, de orgels en de inventaris als een goed huisvader gebruiken.

In de kerk zijn 80 zitplaatsen. Er is altijd een bestuurslid van de stichting bij het concert aanwezig om eventueel  te helpen. Tijdens een pauze tijdens kan er koffie worden verkocht. De opbrengst komt ten goede aan de stichting.

 

Agenda

Nieuws