Info over de protestantse gemeente

Op de plaats van de Magnuskerk wordt sinds de 9e eeuw het Evangelie verkondigd. Vóór 1598 was het een rooms-katholieke kerk; sedert dat jaar tot nu toe herbergt het oude gebouw de hervormde gemeente van Anloo / Annerveen.

Koster:Marijke Don, tel.nr. 06 2097 6887 e-mail magnuskerk-kosterij@pknanloozuidlaren.nl

secretaris kerkrentmeesters: Hendrik-Jan Bakhuizen 
h.j.bakhuizen@caiway.nl

https://www.pknanloozuidlaren.nl/magnuskerk-anloo

De hervormde gemeente heeft een eigen parttime predikant: 
ds. C.R.Th.(Ruurd) van de Water (crtvandewater@me.com)

Elke zondagmorgen is er een eredienst, die begint om 10.00 uur.

Rouw en trouwdiensten
Zowel het kerkelijk als het burgerlijk huwelijk kan voltrokken worden in de Magnuskerk. Inlichtingen bij de koster. Organist voor deze diensten is Doewe Kraster, tel: 0598-619786, of Wim van de Laar, tel: 0598-320048, e-mail info@magnuskerk.nl

 

Agenda

Nieuws