Nieuws 2018


Kies een jaar:

Zondag 11 november 2018
Uurwerk mag voor proef slaan

De omwowenden van de Magnuskerk hebben na een vergadering op 9 november afgesproken dat het uurwerk een maand voor proef mag slaan op de grote luidklok. Daarna volgt een evaluatie en wordt besloten of het uurwerk permanent blijft slaan of moet zwijgen.

De klokkenuurwerkmakers Brunia/Vellema zullen binnen enkele weken het uurwerk gaan aansluiten op de grote luidklok. 

 

 Het uurwerk wordt voorzien van een slingervanger, die het uurwerk 12 uur stil kan zetten en er voor zorgt dat het op tijd loopt.

Woensdag 7 november 2018
Mag het uurwerk overdag slaan op de grote luidklok?

De stichting wil graag de mening van de omwonenden horen.

Sinds februari 2014 stond in de toren van de Magnuskerk op de begane grond een gerestaureerd toren uurwerk. Zowel het kerkbestuur als de gemeente, eigenaar van de toren wilden het uurwerk graag terug hebben op de plaats waar een uurwerk al vanaf 1600 gestaan heeft.

De stichting heeft aan dat verzoek voldaan en het uurwerk laten verplaatsen naar de 2e verdieping van de toren. Om geen schade aan de toren aan te richten is het uurwerk door de klokkenmakers uit elkaar gehaald en in onderdelen naar de 2e verdieping gebracht. Daar is het uurwerk weer in elkaar gezet en op een houten bok geplaatst. 

 

Het uurwerk stond op de begane grond om de bezoekers van de oude romaanse kerk er kennis mee te laten maken. Voor de 2e wereld oorlog stond het uurwerk op de 2e verdieping. Tijdens de restauratie van de toren in 1944-46 is dat uurwerk buiten, naast de toren neer gezet en toen het terug geplaatst zou worden was het verdwenen. Dat uurwerk sloeg volgens koster Matthijssen op de hele en halve uren en had geen wijzerplaat aan de toren.
 

De stichting vrienden van de Magnuskerk wil nu het gerestaureerde uurwerk overdag voor proef laten slaan op de grote luidklok. De stichting wil dat graag doen met instemming van de bewoners van Anloo.
De stichting nodigt daarom de inwoners van Anloo uit om op vrijdag 9 november om 19.00 uur naar de Magnuskerk te komen. Onder het genot van een kop koffie horen wij graag uw mening. Mag de klok overdag slaan op hele en halve uren?
Rodenberg uurwerk
 

Het huidige uurwerk is gebouwd omstreeks 1860 door de firma Rodenburg uit Sneek. Het stond tot 1985 in de kerk van Hempens, een klein dorpje bij Leeuwarden. Wat op valt zijn de gietijzeren onderdelen van de stelling in fraaie florale motieven. Het uurwerk bevat onderdelen die vervaardigd zijn in het bedrijf Van Bergen uit Heiligerlee. Bijzonder zijn de gewichten van het uurwerk. Dat zijn kanonskogels die gebruikt zijn bij de slag bij Stavoren in Friesland in 1345. ( een veldslag in de Fries-Hollandse oorlogen tussen graaf Willem IV van Holland en de Friezen die op 26 september 1345)
Omdat het uurwerk zeer frequent met de hand opgewonden moest worden heeft de Stichting het laten voorzien van een automatisch opwindmechanisme.

 

Maandag 29 oktober 2018
300 jaar Schnitger in Anloo

Het 300 jarig bestaan van het orgel werd op feestelijke wijze gevierd. De ingebruikname van het orgel zoals dat in 1718 gebeurd zou kunnen zijn werd op overtuigende wijze gespeeld door de acteurs van de Etstoel. Er waren twee uitvoeringen. Bij beide uitvoeringen zat de kerk nagenoeg vol. Het publiek genoot van de nagespeelde ingebruikname.

Dr. B. van Buitenen, historicus, lichtte zijn onderzoek toe naar de stelling dat het orgel van Anloo delen van het Scnitger orgel uit de de Aa kerk in Groningen zou bevatten. Schnitger bouwde daar zijn grootste orgel, dat echter verloren ging omdat de kerktoren instortte en in zijn val niet alleen een deel van de kerk mee nam, maar ook het orgel. Niet het hele orgel werd vernietigd. Goede delen, zo blijkt uit archief stukken, werden opnieuw gebruikt en ook verkocht.

Onomstotelijk bewijs heeft hij niet kunnen vinden. Wel zegt hij dat het zeer waarschijnlijk is dat delen van het Schnitger orgel in de Aa kerk van Groningen in het orgel van o.a. Anloo beland zijn. Hij vindt als historicus en orgeldeskundige dat het orgel wel in het rijtje van 'Schnitgerorgels' thuis hoort.

Op de foto de 18e eeuwse kerkgangers.

Organist Havingha (Jochem Schuurman) kon wel goed orgelspelen.

Zaterdag 20 oktober 2018
300 jaar Schnitger in Anloo


Orgel is een schenking van de rijke fam. Ellents. Op 16 oktober 1718 wordt er voor het eerst op het orgel gespeeld. Pas een jaar later werd het formeel in gebruik genomen. Begin 1717 is de bouw van het orgel gestart. Het is gedeeltelijk in de kerk en gedeeltelijk in de werkplaats van Schnitger aan de Gelkingestraat in Groningen gemaakt. Voor orgelliefhebbers betekent de naam Arp Schnitger hetzelfde als Stradivarius voor violisten of Rembrandt voor schilders. Schnitger was een Duitse orgelbouwer uit de zeventiende eeuw met een grote reputatie: zijn instrumenten hadden een herkenbare stijl en grote kwaliteit. Schnitgers werk was en is van grote invloed op orgelmakers en organisten. Van Schnitger zijn dertig orgels in min of meer originele staat bewaard gebleven, waarvan er maar liefst elf in Noord-Nederland te vinden zijn. Schnitger was in de dagen dat het orgel in Anloo gebouwd werd ziekelijk en overleed 1719. Hij liet de bouw an het orgel over aan Rader en Garrels, zijn meester knechten.

Op 20 oktober om 19.00 uur wordt de ingebruikname van het orgel in 1718 nagespeeld door acteurs die ook de Etstoel in Anloo spelen. Paul Brood heeft een scenario geschreven, waarin de familie Ellents, die opdracht tot de bouw van het orgel heeft gegeven, de eerste bespeling van het orgel wil mee maken. Er ontstaat echter een conflict over de kwaliteit van het orgelspel en over de vraag of zo’n orgel wel nodig is.  Uiteindelijk komt het goed en de organist, Havingha (Jochem Schuurman), geeft een orgelbespeling.

U bent van harte welkom welkom bij deze 18e-eeuwse orgelinwijding. Toegang gratis. 

 

We willen graag weten hoeveel bezoekers er naar deze voorstelling komen. Daarom vragen wij u een email te sturen naar: info@magnuskerk.nl

 

Voor genodigden is er om 16.00 uur een inwijding.

 

 

Agenda

Nieuws