Uurwerk

De geschiedenis leert dat er waarschijnlijk al vanaf de 14e eeuw een uurwerk in de toren stond. Vermoedelijk is er in de vroege 18e eeuw een nieuw uurwerk geplaatst. Tijdens restauratiewerkzaamheden in de Tweede Wereldoorlog is dit uurwerk buiten, naast de toren geplaatst. Toen het uurwerk terug geplaatst moest worden, bleek het te zijn verdwenen. Vroeger stond het uurwerk op de tweede verdieping. Dat uurwerk had geen wijzers, maar sloeg op de hele en halve uren op de grote luidklok. De boeren van Anloo konden dan horen wanneer ze moesten eten of naar huis komen.

Nu staat op de begane grond en voor iedereen zichtbaar een torenuurwerk. Dit uurwerk is in 1860 gebouwd door S.Rodenburg te Sneek. Het stond in de kerk van Hempes bij Leeuwarden. Het uurwerk is in 2012 gerestaureerd door Brunia, torenuurwerkmaker uit Exmorra en geplaatst in de toren van de Magnuskerk.


Voor restauratie


Na restauratie

Het uurwerk voor iedereen zichtbaar op de baganegrond van de toren.

 

Agenda

Nieuws