De Statenbijbel

De statenbijbel is in 1663 gedrukt bij 'de Weduwe ende Erffgenamen van Johan Elzevier' te Leiden en bevat behalve het oude en nieuwe testament 'nieuvve bijgevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen van de gelijckluydende Texten ende Nieuwe Registers over beyde Testamenten'. De bijbel is in leer gebonden en voorzien van twee sloten. Tot 1984 heeft de bijbel op de kansel gelegen. De eeuwenoude bladzijden bleken echter niet bestand tegen de friemelende vingers en slepende mouwen van de vele predikanten. De bijbel moest dan ook worden gerestaureerd. Dit ambachtelijk werk is 1984 verricht door Hielko Luchies te Noordscheschut. De Bijbel wordt om veiligheidsredenen niet meer gebruikt.

 

 

 

 

 

 

 

Agenda

Nieuws