Grafstenen in het schip

In het schip en het koor liggen diverse grafstenen en gedenkstenen. Niet één ligt meer op de oorspronkelijke plaats. Rechts naast de preekstoel ligt een grafsteen met een bijzondere symboliek. In het midden het christelijk kruis met kwarten van het zonnerad en wortels van de levensboom. Bij de hagioscoop liggen 2 gedenksteentjes ter nagedachtenis aan zuster Alijt Husinghe 1494 en 1690 I.B.W.V. pastoor Folckeri. (I.B.W.V betekent Iantje Boelens Weduwe Van. Beide stenen zijn tijdens de restauratie onder de banken gevonden.


Alijt Husinghe


Iantje Boelens

Agenda

Nieuws