Avondmaalszilver

De kerk bezit twee zilveren avondmaals bekers, de ene uit 1644, de andere uit 1823. De beker uit 1644 is geschonken door de zoon van predikant Theodorus Theodori, predikant van 1627 tot 1652. Beide bekers zijn in bruikleen gegeven aan het Drents Museum te Assen en worden aldaar tentoongesteld.

 

Agenda

Nieuws