Koor

Het huidige koor verving in de 14e eeuw vermoedelijk een apsis. De bouwstijl van het koor noemt men wel Romano-Gotisch. Het koor is gebouwd van rode baksteen. Het koor heeft een torentje gehad, waarin een klokje hing, dat geklept werd. In het koor zijn de gaten waardoor de luidtouwen van het klokje liepen nog te zien. Het zogenaamde priesterdeurtje werd gebruikt als ingang voor de priesters. Het koor is eigenlijk te lang en te laag voor een gewoon priester koor. Vermoed wordt dat het koor gebruikt is door de Etstoel.
Aan de buitenkant zijn de muren van het koor verzwaard door steunberen. Deze constructie is noodzakelijk om het gewicht van de gemetselde kruisribben te dragen.

Tijdens de restauratie in de jaren dertig van de vorige eeuw werd het koor gerestaureerd. De spitsboogramen werden vervangen door rondboogramen. Dit is niet correct, immers in de 14e eeuw bouwde men spitsboog ramen.

 

Agenda

Nieuws