Koperwerk

Kroonluchter, doopbekken, zandloper en kandelaars

Het koperwerk is 17e- eeuws. In de Tweede Wereldoorlog is het uit de kerk gehaald uit vrees voor de Duitsers. De Anloër boeren borgen het goed op. Het doopbekken met houder werd in de jaren tachtig teruggevonden op de deel van de oude pastorie. De zandloper werd gebruikt tijdens de erediensten. Zodra de predikant begon aan zijn preek werd de zandloper omgedraaid. Als de zandloper was uitgelopen moest de preek afgelopen zijn. Als de maximum tijd overschreden werd, kon het salaris gekort worden.

De kroonluchter met twee maal acht armen boven de avondmaalstafel, hing vroeger midden in de kerk. Het had niet veel gescheeld of de kroon was verkocht. In 1902 bood de kerkvoogdij hem te koop aan voor 2500 gulden, daarna voor 1250 gulden en vervolgens voor 1000 gulden. De koper vond dat te duur. Gelukkig maar.


Kroonluchter


Doopbekken


Zandloper


Kandelaar

Agenda

Nieuws