Agenda 2018


Kies een jaar:

Zaterdag 20 oktober 2018
300 jaar Schnitger in Anloo

Op 16 oktober 1718 wordt het orgel voor het eerst bespeeld. Het orgel bestaat daarom dit jaar 300 jaar.

Dat willen de stichting en het kerkbestuur niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op 20 oktober zullen wij dit samen met belangstellenden feestelijk gaan herdenken.

Orgel is een schenking van de fam. Ellents.  Begin 1717 is de bouw van het orgel gestart. Het is gedeeltelijk in de kerk en gedeeltelijk in de werkplaats van Schnitger aan de Gelkingestraat in Groningen gemaakt. Voor orgelliefhebbers betekent de naam Arp Schnitger hetzelfde als Stradivarius voor violisten of Rembrandt voor schilders. Schnitger was een Duitse orgelmaker uit de zeventiende eeuw met een grote reputatie: zijn instrumenten hadden een herkenbare stijl en grote kwaliteit. Schnitgers werk was en is van grote invloed op orgelmakers en organisten. Schnitger was in de dagen dat het orgel in Anloo gebouwd werd, ziekelijk en overleed 1719. Hij liet de bouw van het orgel over aan Radeker en Garrels, meesterknechten.


Op 20 oktober willen wij het 300-jarige bestaan van het orgel herdenken. Om 16.00 uur en om 19.00 uur.


We gaan tweemaal de ingebruikname van het orgel in 1718 naspelen. Dit wordt gedaan door spelers van de Etstoel. Zij dragen de kleding uit die tijd.


In de 18e-eeuwse kerkdienst, zal het orgel ingewijd zal worden. De familie Ellents komt de kerk binnen en gaat zitten in hun herenbank. Deze familie speelt een hoofdrol, want die schonk het orgel ter eer en meerdere glorie van zichzelf (?). Vond het kerkbestuur dat leuk? Mogelijk niet, want het orgel was nog niet algemeen geaccepteerd als begeleidingsinstrument voor gemeentezang. De dominee heet de mensen welkom en vertelt over het prachtige nieuwe orgel. Er ontstaat echter een conflict over de kwaliteit van het orgelspel en over de vraag of zo’n orgel wel nodig is.  De organist wordt de laan uitgestuurd en de toevallg aanwezige jonge organist Havingha uit Appingedam (Jochem Schuurman), geeft een orgelbespeling. De vader van zoon Havingha zit ook in de kerk. Hij is door de overheid aangewezen als keurmeesters voor orgels.
Hoe het afloopt? Dat kunt u 20 oktober zien en horen..

De 1e uitvoering is om 16.00 uur voor genodigden.

De 2e keer is om 19.00 uur voor iedere belangstellende.

Er is koffie na die tijd. Daarna zal Jochem Schuurman een kort orgelconcert geven op het Schnitger orgel van 17.30 - 18.00 U en 20.00 uur tot 20.30.

Wilt u per mail laten weten wanneer u komt?

email: info@magnuskerk.nl

 

 

Zaterdag 25 augustus 2018
Lukas Jan Schoonbeek orgels

Schnitger - orgel

Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) Toccata in C (C2)  Psalm 23

Matthias Weckmann (1616-1674) Canzon in d

Georg Böhm (1661-1733) ‘Christe, der du bist Tag und Licht’

Freytag - orgel

Johann Sebastian Bach (1685-1750) Toccata in g BWV 915

Pauze

Van Vulpen - orgel

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Fantasie in f (K.V. 594)

Schnitger - orgel

Johann Adam Reincken (1643-1722) Toccata in G 

Johann Adam Reincken

Lukas Jan Schoonbeek (*1980) studeerde orgel aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen. In 2010 sloot hij zijn Bachelorstudie af. Zijn hoofdvakdocent was Theo Jellema. Tijdens zijn studie volgde hij masterclasses bij o.a. Wolfgang Zerer, Edoardo Bellotti, Paolo Crivellaro en Bas de Vroome. Hij behaalde eerste prijzen op verschillende concoursen, waaronder een eerste prijs op het internationale Andriessen/De Klerk concours (2010).  Als organist is Lukas Jan verbonden aan de Columnakerk te Groningen, alwaar hij het in 2016 uit Leicester overgeplaatste Porritt-orgel bespeelt. Per september 2018 zal hij zijn orgelstudie voortzetten aan het Prins Claus Conservatorium met de Master Klassieke Muziek. Al eerder (in 2004) voltooide hij zijn studie Technische Bedrijfswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Lukas Jan is naast zijn orgelactiviteiten werkzaam als docent Technische Bedrijfskunde aan de Hanzehogeschool te Groningen.

Zaterdag 11 augustus 2018
Gerwin Hoekstra Orgels

Schnitger - orgel

Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) Fantasia à 3 in g (SwWV 271)

Anthoni van Noordt (ca. 1619-1675) Psalm XXIV (3 versus) 

Christian Erbach (ca. 1568-1635) Canzona Octavi Toni

Heinrich Scheidemann (ca. 1595-1663) ‘Erbarm dich mein’ (WV 87): 2 versus

Girolamo Frescobaldi (1583-1643) Toccata Nona (Il Secundo Libro di Toccate, 1627)

Pauze

Van Vulpen - orgel

Jan Pieterszoon Sweelinck

 Est-ce Mars SwWV 321

Freytag - orgel

Arcangelo Corelli (1653-1713)  Sonate in d Op. 5 No. 7 (transcriptie Domenico Zipoli)   - Vivace - Allegro - Sarabanda - Giga

Schnitger - orgel

Johann Sebastian Bach (1685-1750) ‘Erbarm dich mein’ (BWV 721)

Dietrich Buxtehude (1637-1707)  Toccata in F (BuxWV 156)

Gerwin Hoekstra (*1992) studeerde aan het Oberlin Conservatory (VS) bij James David Christie, Marie-Louise Langlais (orgel), Mark Edwards en Webb Wiggins (klavecimbel) voor een master Historical Keyboards. In 2015 behaalde hij cum laude zijn bachelordiploma aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen, waar hij studeerde bij Erwin Wiersinga en Theo Jellema. Momenteel volgt hij interpretatielessen bij Stef Tuinstra.

Gerwin heeft deelgenomen aan masterclasses van onder andere Guy Bovet, Ludger Lohmann en Philippe Lefebvre. Hij heeft prijzen gewonnen op meerdere orgelconcoursen, waaronder de eerste prijs op het Govert van Wijn Concours 2013 en de derde prijs op het Internationale Sweelinck Concours 2014. In de Miami International Organ Competition 2014 behaalde hij een eervolle vermelding.

Gerwin is organist van de Protestantse Gemeente Winsum-Obergum, na twee jaar organist van First Church in Oberlin te zijn geweest. www.gerwinhoekstra.com

Vrijdag 3 augustus 2018
Concert in het kader van Peter de Grote Festival
Zaterdag 28 juli 2018
Jochem Schuurman orgels

Schnitger - orgel
Johann Ulrich Steigleder (1593-1635) ‘Dass Vatter Unser’ auff Toccata Manier
Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) Onder een linde groen
Matthias Weckmann (1616-1674) Gelobet seist du, Jesu Christ (4 verzen)
Van Vulpen - orgel
Antonio Vivaldi (1678-1741) / Johann Sebastian Bach (1685-1750) Concerto in F (BWV 978)
Pauze
Freytag - orgel
Georg Friedrich Händel (1685-1759) Uit: Suite in d (HWV 436) -  Allegro -  Air -  Gigue
Schnitger - orgel
Franz Tunder (1614-1667) Komm, Heiliger Geist, Herre Gott
Vincent Lübeck (1654-1740) Preludium in d 


Jochem Schuurman (*1989) kreeg van 1997 tot 2007 orgellessen van Johan G. Koers. Vervolgens studeerde hij bij Theo Jellema en Erwin Wiersinga aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen, waar hij in juni 2013 cum laude afstudeerde als Master of Music. Daarnaast verbleef Jochem Schuurman een aantal maanden in Berlijn om aan de Universität der Künste lessen te volgen bij Leo van Doeselaar en Paolo Crivellaro. Hij volgde masterclasses bij Wolfgang Zerer, Eric Lebrun, Edoardo Bellotti en Pieter Dirksen. Sinds 2016 wordt Jochem Schuurman gecoacht door zijn oud-docent Johan G. Koers.
Tijdens zijn studie behaalde Jochem Schuurman in totaal negen prijzen op concoursen. Na zijn studie werd hem in december 2013 het Zilveren Viooltje, een muziekprijs voor jong talent afkomstig uit het noorden van Nederland, uitgereikt. In het juryrapport werd hij geprezen om zijn veelzijdigheid, zijn overtuigende houding en zijn ondernemerschap. In augustus 2015 behaalde hij de derde prijs op het internationale orgelconcours in Wuppertal. In september 2016 was hij finalist van het prestigieuze Paul Hofhaimer-orgelconcours rond de historische orgels van de stad Innsbruck. In mei 2017 won hij de tweede prijs en de publieksprijs op het internationale César Franck-concours in Haarlem.
Jochem Schuurman is titulair organist van de Martinikerk te Franeker en daarmee de vaste bespeler van het monumentale Van Dam-orgel uit 1842.Als uitvoerend musicus geeft hij concerten als solist, maar ook als begeleider van andere musici en is hij bovendien regelmatig betrokken bij premières van nieuwe composities. Verder is Jochem Schuurman actief als orgel- en pianodocent en werkzaam als artistiek adviseur voor de Stichting Organum Frisicum.

www.jochemschuurman.nl  

Zaterdag 14 juli 2018
Vincent en David van Laar orgel en zang

Vincent van Laar, orgel, & David van Laar, altus


Schnitger - orgel

Uit het Susanne van Soldt-manuscript (1599)

-  Allemande Brun Smeedelyn

-  Almande prynce

Constantijn Huygens (1596-1687)

Kraft met Smeeckende Geluijen (een bewerking van ‘Amarilli, mia Bella’ van Caccini)

Avertisti faciem tuam (Psalm 30)

Henry Purcell (ca. 1659-1695)

Curtain Tune

April who till now has mourned

By Beautious Softness

Giovanni Picchi (1571-1643)

Ballo ditto il Picchi

Toccata in d

Girolamo Frescobaldi (1583-1643)

Così mi disprezzate

Se l'Aura spira tutta vezzosa

Pauze

Heinrich Scheidemann (ca. 1595-1663) Wir glauben all an einen Gott (2 verzen)

Dietrich Buxtehude (1637-1707) Praeludium in a (BuxWV 153)

 Freytag - orgel

Reijnold Popma van Oevering (1692-1781)

Suitte in C -  Adagio a Discretione – Vivace – Adagio -  Allemanda -  Corrente

-  Sarabanda -  Gavotta -  Menuet Rondeau -  Giga

Jacob Wilhelm Lustig (1706-1796)

-  Zeg, wie kan de min ontvluchten* -  Daar rijst de zon* -  Mijn ziel is blij* -  Als ik bij avond neergezeten*

 

  

Vincent van Laar (*1963) treedt veelvuldig op in binnen- en buitenland als organist, klavecinist en continuospeler. Naast zijn grootste passie, de muziek van J.S. Bach, gaat zijn voorliefde met name uit naar de werken van J.P. Sweelinck en het Noord-Duitse repertoire van de 17de en 18de eeuw.  Als continuospeler en solist is hij verbonden aan Concerto d’Amsterdam en The Northern Consort.  Als gast treedt hij regelmatig op met Musica Amphion. Vincent van Laar studeerde onder meer bij Nico van den Hooven, Harald Vogel, Glen Wilson en Bob van Asperen. In 1984 behaalde hij aan het Utrechts Conservatorium het diploma orgel UM, in 1988 behaalde hij aan het Koninklijk Conservatorium te ’s Gravenhage het diploma klavecimbel UM.  Vincent van Laar werd prijswinnaar van orgelconcoursen in Zeerijp (1981), Toulouse (1983) en Alkmaar (1991). Hij verzorgde vele radio-opnamen. Op cd verscheen van hem onder meer: • Het integrale orgelwerk van Melchior Schildt, gespeeld op het Schnitger-orgel te Norden. • De 24 Capricetten van Jacob Wilhelm Lustig, gespeeld op clavecimbel en het Hinsz-orgel te Appingedam. • Cantates van J.S. Bach voor obligaat orgel, samen met countertenor Maarten Engeltjes en Concerto d’Amsterdam. • De complete orgelwerken van Johann Adam Reincken en Nicolaus Bruhns (Martinikerk Groningen). • De Leipziger orgelkoralen van J.S. Bach gespeeld op het Christian Vater-orgel in Melle. 

Tevens werkte Vincent van Laar als organist mee aan de met een Edison bekroonde NM classics cd-opname van Sweelinck ’s complete klavierwerken.

 

Tijdens zijn studie orgel bij Theo Jellema ontdekte de jonge altus David van Laar (*1990) zijn altstem en zijn liefde voor zingen. Kort daarop startte hij in 2013 zijn studie zang bij Hanneke de Wit aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen. In juni 2017 sloot hij zijn bachelor cum laude af.  Tijdens zijn studie volgde David ook lessen bij Maarten Engeltjes en bij Michael Chance aan het Koninklijk Conservatorium in den Haag, waarvoor hem door het Prins Claus Conservatorium een beurs werd toegekend. Tegenwoordig heeft hij les van Hanneke de Wit en Marjan Kuiper. Ook wordt hij gecoacht door Margreet Honig.

 

David was de altsolist bij het live uitgezonden NPO Radio 4 Kerstconcert onder leiding van Klaas Stok, met het Radio Filharmonisch Orkest en Consensus Vocalis. Ook soleerde hij met Barokopera Amsterdam in Frankrijk met 'Purcell Gala; William and Mary'.


Als vocaal solist heeft David opgetreden met ensembles en orkesten als het Radio Filharmonisch Orkest, het Orkest van het Oosten, Barokopera Amsterdam, Eik en Linde, The Northern Consort en het Luthers Bach Ensemble. Zo was hij te horen in werken van Bach (Matthäus-, Johannes-, en Markus-Passion, Weihnachtsoratorium, Magnificat en vele cantates) en Vivaldi (Stabat Mater, Gloria, Dixit Dominus en Magnificat).

 

Sinds kort heeft David ook een aanstelling als student-assistent zangdocent aan het Prins Claus Conservatorium. Als organist is hij verbonden aan de Sint Jozefkathedraal in Groningen en speelt hij regelmatig continuo in orkesten als Concerto d ’Amsterdam.  

Zaterdag 12 mei 2018
Open orgeldag

Op zaterdag 12 mei is de kerk open van 10.00 uur tot 16.00 uur. Het orgel is gedurende die tijd gratis te bespelen.Organisten die zich hebben opgegeven komen als eerste in aanmerking.

 

Zondag 15 april 2018
Roon Staal, zang en piano

Singer-songwriter Roon Staal geeft op 15 april een concert in de Magnuskerk van Anloo.


Met zijn warme stem en prachtige pianospel zullen o.a. sfeervolle songs als Annie's Song van John Denver, Stay With Me 'Till The Morning van Vicky Brown en Help Me Through The Night van Ede Staal maar ook prachtige eigen composities als Promise en Als Je Mij Zoekt u in de stemming brengen.


Roon Staal woont en werkt zowel in Nederland als in het verre Oosten van Rusland. Een deel van het jaar verblijft hij in Vladivostok, waar hij ook aan zijn muzikale carrière werkt en geregeld concerten geeft. Zo gaf hij afgelopen jaar concerten in zowel Vladivostok als Khabarovsk in het Philharmonisch Concertgebouw. Ook in maart 2018 is weer een concert gepland. De eerste drie maanden van 2018 verblijft hij in Vladivostok maar komt speciaal voor de Valentijnsconcerten terug naar Nederland.
Staal heeft verschillende cd's op zijn naam staan. Afgelopen oktober, tijdens de 5e Oktobertour, was de presentatie van zijn nieuwe CD "Promise". In november heeft hij zijn Kerst CD "The Christmas Album" opgenomen in de studio te Vladivostok. Deze CD is sinds de afgelopen Kersttour verkrijgbaar.


Het concert begint om 15.00 uur, entree €15,-

U bent van harte welkom!

Zaterdag 14 april 2018
MagnusFair op 14 april

De rommelmarkt van de Magnuskerk, sinds 8 jaar beter bekend als de Magnusfair, staat weer voor de deur. Dit jaar gaat de Magnusfair zijn 30ste editie beleven! En deze keer wordt de markt op 14 april georganiseerd.  In en rondom de kerk staan dan diverse stands met spullen en versnaperingen. De opening van de markt is om 10.00 uur en de verkoop loopt tot 14.00 uur.

Veel vrijwilligers staan al weer in de startblokken om er een gezellige boel van te maken. Met deze rommelmarkt wordt geld ingezameld voor twee goede doelen.  Dit jaar gaat als vanouds weer 50% naar het diakonieproject. De rest is bestemd voor onderhoud van onze Magnuskerk.

Als uw goed verkoopbare spullen u in de weg staan, dan kan dat  ingebracht worden op 12 en 13 april tussen 2 en 5 uur in de kerk van Anloo. Dit jaar hebben we een iets ander inname beleid. Gote stukken meubilair en electronica kan niet meer worden aangenomen.

Spullen zoals lampen, speelgoed, kleding, glas en serviesgoed, gereedschap,  boeken, potten, pannen, vazen, cd’s  enzovoort, zijn wel welkom. Vergeet u ook niet uw boekenkast te controleren op boeken die aan een tweede leven toe zijn…

We hopen u in ieder geval op 14 april te ontmoeten in de Magnuskerk,

 


Agenda

Nieuws